Registrado Hosting Enterprise

Yotta - API Services

Yotta API Services


Welkom

Bij Registrado begrijpen we dat moderne applicaties robuuste en betrouwbare Application Programming Interfaces (API's) nodig hebben om naadloos te kunnen functioneren. Daarom bieden wij een krachtige en flexibele API-service die is ontworpen om aan de behoeften van ontwikkelaars, bedrijven en technologische innovatoren te voldoen. Onze API's zijn eenvoudig te integreren, veilig en schaalbaar, waardoor u zich kunt concentreren op het bouwen van geweldige toepassingen zonder zorgen over de onderliggende infrastructuur.

Of u nu een ontwikkelaar bent die op zoek is naar een solide basis voor uw nieuwe app, een bedrijf dat geautomatiseerde processen wil stroomlijnen, of een tech-startup die op zoek is naar schaalbare oplossingen, onze API-services bieden de tools en ondersteuning die u nodig hebt.

Bij Registrado streven we ernaar om uw visie werkelijkheid te maken met behulp van onze geavanceerde technologieën en toewijding aan uitmuntendheid. Sluit u aan bij een groeiende gemeenschap van tevreden klanten en ontdek hoe onze API's uw digitale transformatie kunnen versnellen.

Neem vandaag nog contact met ons op om te ontdekken hoe Registrado Hosting Enterprise u kan helpen bij het realiseren van uw doelen. Samen bouwen we aan de toekomst van technologie.

Yotta - API Services

BIG Data Storage
Simple & Comprehensive
Modern API Generators
Advanced Query Builders
Beautiful documentation

Simple & Comprehensive

Welkom bij onze API-service op https://api.registrado.net, waar eenvoud en volledigheid samenkomen. Met onze gebruiksvriendelijke interface kunt u moeiteloos zowel API's gebruiken als uw eigen API's ontwikkelen. Onze uitgebreide documentatie en intuïtieve tools maken het mogelijk om snel aan de slag te gaan, ongeacht uw ervaringsniveau. Of u nu gegevens wilt ophalen, verwerken of delen, onze API-service biedt u de flexibiliteit en kracht die u nodig hebt. Vertrouw op ons om uw digitale connectiviteit te optimaliseren en uw projecten naar een hoger niveau te tillen. Start vandaag nog en ontdek hoe eenvoudig en compleet API-integratie kan zijn.

Modern API Generators

Ontdek de kracht van onze moderne API-generators op https://api.registrado.net. Met deze geavanceerde tools kunt u snel en eenvoudig API's creëren die perfect aansluiten bij uw specifieke behoeften. Onze generators zijn ontworpen om het ontwikkelproces te stroomlijnen, zodat u zonder technische barrières API's kunt bouwen, testen en implementeren. Of u nu een beginner bent of een ervaren ontwikkelaar, onze gebruiksvriendelijke interface en robuuste functies stellen u in staat om efficiënt te werken en innovatieve oplossingen te realiseren. Begin vandaag nog met het creëren van krachtige, betrouwbare API's en ervaar de toekomst van API-ontwikkeling bij uw vertrouwde hosting provider.

Advanced Query Builders

Welkom bij https://api.registrado.net, waar onze geavanceerde query builders uw data-interacties naar een hoger niveau tillen. Onze tools stellen u in staat om complexe queries te bouwen met een intuïtieve, visuele interface, zonder diepgaande kennis van querytalen te vereisen. Dankzij de krachtige functionaliteiten kunt u snel en efficiënt de juiste data ophalen, filteren en analyseren. Of u nu werkt met grote datasets of specifieke datawensen hebt, onze advanced query builders bieden de precisie en flexibiliteit die u nodig hebt. Transformeer uw dataworkflow en maximaliseer uw productiviteit met onze innovatieve oplossingen. Begin vandaag en ontdek hoe eenvoudig het is om krachtige queries te creëren.

Beautiful documentation

Bij https://api.registrado.net streven we naar perfectie, en dat geldt ook voor onze documentatie. Onze beautiful documentation kan volledig worden aangepast aan de stijl van het huismerk van uw eigen bedrijf. Dit betekent dat u niet alleen toegang hebt tot uitgebreide, duidelijk geschreven handleidingen en voorbeeldcodes, maar dat deze ook naadloos aansluiten bij de visuele identiteit van uw organisatie. Of u nu behoefte heeft aan gedetailleerde technische specificaties of stapsgewijze instructies, onze documentatie biedt het allemaal in een aantrekkelijk en herkenbaar format. Ervaar hoe maatwerk in documentatie uw ontwikkelproces kan stroomlijnen en uw merkconsistentie kan versterken.

Relational SQL

Store data in a structured format with rows and columns. Atomicity, Consistency, Isolation, and Durability (ACID) Compliant

 • MariaDB
 • MSSQL (aka T-SQL)
 • MySQL
 • PostgreSQL

NoSQL

NoSQL Databases that store data in documents, usually in a format like JSON.

 • Apache Cassandra
 • CouchBase
 • MongoDB
 • Redis

NoSQL - Graph

Graph databases, a type of NoSQL database, are designed to handle complex relationships between data points, making them ideal for use cases where relationships are as important as the data itself, like in social networks or recommendation systems. They excel at representing and querying graph-like structures, using nodes to represent entities and edges to represent relationships. Popular examples include:

 • ArangoDB
 • Neo4j
 • OrientDB

NoSQL - Document-Oriented

NoSQL Databases that store data in tables, rows, and dynamic columns.

 • CouchDB
 • MongoDB

NoSQL - Key-Value

Key-value stores are a type of NoSQL database where data is stored as simple key-value pairs. They offer fast and efficient retrieval based on unique keys and are commonly used for caching, session management, and high-performance applications. Popular examples of key-value stores include:

 • Amazon DynamoDB
 • Redis
 • Riak

NoSQL - Wide-Column

Store data in a structured format with rows and columns.

 • Apache Cassandra
 • Google Bigtable

API BUILDER

Design your own API

RELATIONAL QUERY BUILDER

Data Definition Language (DDL)
 • CREATE
 • DROP
 • ALTER
 • TRUNCATE
Data Query Language (DQL)
 • SELECT
Data Manipulation Language (DML)
 • INSERT
 • UPDATE
 • DELETE
Data Control Language (DCL)
 • GRANT
 • REVOKE
Transaction Control Language (TCL)
 • COMMIT
 • ROLLBACK
 • SAVE POINT

Application Programming Interfaces (APIs)
Structured Query Language (SQL)

Data Definition Language

CREATE

CREATE DATABASE IF NOT EXISTS registradoDB
	CHARACTER SET = charset_name
	COLLATE = collation_name
	ENCRYPTION = 'Y';

CREATE EVENT IF NOT EXISTS event_name
	ON SCHEDULE EVERY DAY
	ON COMPLETION PRESERVE
	ENABLE
	COMMENT ''
	DO
	event_body;

CREATE FUNCTION IF NOT EXISTS sp_name ([func_parameter[,...]])
	RETURNS type [characteristic ...] routine_body;

CREATE [UNIQUE | FULLTEXT | SPATIAL] INDEX index_name
	USING BTREE ON tbl_name (key_part,...) [index_option] [algorithm_option | lock_option] ...;

CREATE LOGFILE GROUP logfile_group
	ADD UNDOFILE 'undo_file'
	INITIAL_SIZE = initial_size
	UNDO_BUFFER_SIZE = undo_buffer_size
	REDO_BUFFER_SIZE = redo_buffer_size
	NODEGROUP = nodegroup_id
	WAIT COMMENT = 'string'
	ENGINE = engine_name;

CREATE PROCEDURE IF NOT EXISTS sp_name ([proc_parameter[,...]])
	[characteristic ...]
	routine_body;

CREATE SERVER server_name
	FOREIGN DATA WRAPPER wrapper_name
	OPTIONS (USER 'Remote', HOST '198.51.100.106', DATABASE 'test');

CREATE SPATIAL REFERENCE SYSTEM IF NOT EXISTS 4120
	NAME 'srs_name'
	DEFINITION 'definition'
	ORGANIZATION 'org_name'
	IDENTIFIED BY org_id
	DESCRIPTION 'description';

CREATE TABLE table (id NOT NULL AUTO_INCREMENT, name varchar(255), description varchar(255), PRIMARY KEY (id))
	TABLESPACE tablespace_name
	ROW_FORMAT=COMPRESSED
	KEY_BLOCK_SIZE=8;

CREATE TABLESPACE tablespace_name
	ADD DATAFILE 'ts1.ibd'
	FILE_BLOCK_SIZE = 8192
	ENGINE=INNODB;

CREATE TRIGGER IF NOT EXISTS trigger_name
	AFTER INSERT ON tbl_name
	FOR EACH ROW FOLLOWS other_trigger_name;

CREATE VIEW table_view [(column_list)] AS
	select_statement WITH CASCADED CHECK OPTION;

CREATE ROLE IF NOT EXISTS 'webapp'@'localhost'

CREATE USER IF NOT EXISTS 'michel'@'localhost'
 	IDENTIFIED WITH caching_sha2_password BY 'new_password'
 	PASSWORD EXPIRE INTERVAL 180 DAY
 	FAILED_LOGIN_ATTEMPTS 3
 	PASSWORD_LOCK_TIME 2;
	
DROP

DROP DATABASE IF EXISTS db_name;

DROP EVENT IF EXISTS event_name;

DROP FUNCTION IF EXISTS sp_name;

DROP INDEX index_name ON tbl_name [algorithm_option | lock_option] ...;

DROP LOGFILE GROUP logfile_group ENGINE [=] engine_name;

DROP PROCEDURE IF EXISTS sp_name;

DROP SERVER IF EXISTS server_name;

DROP SPATIAL REFERENCE SYSTEM IF EXISTS srid;

DROP TABLE IF EXISTS tbl_name [, tbl_name] ... [RESTRICT | CASCADE];

DROP TABLESPACE tablespace_name;

DROP TRIGGER IF EXISTS [schema_name.]trigger_name;

DROP VIEW IF EXISTS] view_name [, view_name] ... [RESTRICT | CASCADE];

DROP ROLE IF EXISTS 'webapp'@'localhost';

DROP USER IF EXISTS 'michel'@'localhost';
	
ALTER

ALTER DATABASE db_name alter_option ...;

ALTER EVENT event_name
	[ON SCHEDULE schedule]
	[ON COMPLETION [NOT] PRESERVE]
	[RENAME TO new_event_name]
	[ENABLE | DISABLE | DISABLE ON {REPLICA | SLAVE}]
	[COMMENT 'string']
	[DO event_body];

ALTER FUNCTION func_name [characteristic ...];

ALTER INSTANCE instance_action;

ALTER LOGFILE GROUP logfile_group ADD UNDOFILE 'file_name' [INITIAL_SIZE [=] size] [WAIT] ENGINE [=] engine_name;

ALTER PROCEDURE proc_name [characteristic ...];

ALTER SERVER server_name OPTIONS (option [, option] ...);

ALTER TABLE tbl_name [alter_option [, alter_option] ...] [partition_options];

ALTER TABLESPACE tablespace_name;

ALTER VIEW view_name [(column_list)] AS select_statement [WITH [CASCADED | LOCAL] CHECK OPTION];
	
TRUNCATE

TRUNCATE [TABLE] tbl_name;
	

Data Query Language

SELECT

SELECT t.id FROM table AS t
WHERE t.id = 1
GROUP BY t.type
ORDER BY t.id ASC
LIMIT 1 OFFSET 0;
	

Data Manipulation Language

INSERT

INSERT INTO `table` (name, description)
VALUES
	('name1', 'desc1'),
	('name2', 'desc2');
	
UPDATE

UPDATE table SET name = '', description = '' WHERE table.id = 1;
	
DELETE

DELETE FROM table_name WHERE condition;
	

Data Control Language

GRANT

GRANT ALL ON db1.* TO 'jeffrey'@'localhost';
GRANT 'role1', 'role2' TO 'user1'@'localhost', 'user2'@'localhost';
GRANT SELECT ON world.* TO 'role3';
	
REVOKE

REVOKE INSERT ON *.* FROM 'jeffrey'@'localhost';
REVOKE 'role1', 'role2' FROM 'user1'@'localhost', 'user2'@'localhost';
REVOKE SELECT ON world.* FROM 'role3';
	

Transaction Control Language

COMMIT

START TRANSACTION;
SELECT @A:=SUM(salary) FROM table1 WHERE type=1;
UPDATE table2 SET summary=@A WHERE type=1;
COMMIT;
	
ROLLBACK

START TRANSACTION;
SELECT @A:=SUM(salary) FROM table1 WHERE type=1;
UPDATE table2 SET summary=@A WHERE type=1;
ROLLBACK;
	
SAVE POINT

SAVEPOINT identifier
ROLLBACK [WORK] TO [SAVEPOINT] identifier
RELEASE SAVEPOINT identifier
	

21 Frequently Asked Questions (FAQ)

Een Application Programming Interface (API) is een set regels en protocollen waarmee verschillende softwaretoepassingen met elkaar kunnen communiceren.

 • REST API's
 • SOAP API's
 • GraphQL API's
 • Remote Procedure Call (RPC) API's

Een Representational State Transfer (REST) API maakt gebruik van HTTP-verzoeken om gegevens te creëren, lezen, bijwerken en verwijderen (CRUD-operaties).

Simple Object Access Protocol (SOAP) is een protocol dat voornamelijk wordt gebruikt voor het uitwisselen van gestructureerde informatie in webservices via XML.

GraphQL is een querytaal voor API's en een runtime voor het uitvoeren van die queries. Het stelt clients in staat om precies de gegevens op te vragen die ze nodig hebben.

Een endpoint is een specifieke URL binnen een API die een bepaalde functie of dataset vertegenwoordigt.

Een API-sleutel is een unieke code die wordt gebruikt om een gebruiker te authenticeren bij het maken van API-aanroepen.

JavaScript Object Notation (JSON) is een lichtgewicht gegevensuitwisselingsformaat dat gemakkelijk door mensen leesbaar en door machines parseerbaar is.

Een API-call is een verzoek dat een client naar een server stuurt om een bepaalde taak uit te voeren of gegevens op te vragen.

Een response is het antwoord dat een server terugstuurt naar de client na verwerking van een API-verzoek.

Cross-Origin Resource Sharing (CORS) is een mechanisme dat veilige cross-origin aanvragen mogelijk maakt, wat betekent dat een webtoepassing bronnen kan verzoeken van een andere domein dan het domein van waaruit de toepassing werd geladen.

 • GET: Haalt gegevens op van de server
 • POST: Stuurt gegevens naar de server
 • PUT: Bijwerkt bestaande gegevens op de server
 • DELETE: Verwijdert gegevens van de server

Rate limiting is een techniek die het aantal API-aanvragen beperkt dat een gebruiker kan doen binnen een bepaalde tijdsperiode.

Een webhook is een omgekeerde API-aanroep, waarbij de server automatisch een HTTP-verzoek naar een vooraf gedefinieerd endpoint stuurt wanneer een bepaalde gebeurtenis plaatsvindt.

OAuth is een open standaard voor toegangsdelegatie, vaak gebruikt als een manier om apps te laten communiceren met API's namens de gebruiker zonder hun wachtwoorden te delen.

Een Software Development Kit (SDK) is een verzameling tools, bibliotheken en documentatie waarmee ontwikkelaars gemakkelijk toepassingen kunnen bouwen voor een specifiek platform of een specifieke API.

Een stateless API betekent dat elke aanvraag van de client naar de server moet alle informatie bevatten die nodig is om de aanvraag te begrijpen en te verwerken. De server bewaart geen sessie-informatie tussen verzoeken.

Versiebeheer van een API houdt in dat er verschillende versies van de API worden onderhouden en aangeboden, zodat wijzigingen en verbeteringen kunnen worden aangebracht zonder bestaande clients te breken.

Een payload verwijst naar de daadwerkelijke gegevens die worden verzonden in het lichaam van een HTTP-verzoek of -antwoord.

Een mock API is een gesimuleerde versie van een API die ontwikkelaars kunnen gebruiken om te testen en te ontwikkelen zonder de echte API te hoeven gebruiken.

 • Modulariteit en herbruikbaarheid van code
 • Gemakkelijkere integratie tussen verschillende systemen en platforms
 • Verbeterde ontwikkelsnelheid door het gebruik van bestaande diensten
 • Beter beheer en onderhoud van toepassingen door duidelijke scheiding van verantwoordelijkheden